Skip to content

Logikaren beharra mundu akabatu honetan!

Chaim Perelman eta Olbrechts-Tyteca egungo pentsamendu filosofikoaren barnean sailkatuta dagoen korronte berritzailearen ikasketetan parte hartzaile ospetsuak dira. Gaur egun ezaguna den Argumentazioaren Teoriaren sortzaileak dira. Teoria honek, hizkuntzaren izaera ulertzen du izaera sinetsarazle gisa, hau da, informazioaren hartzailea igorlearen ikuspuntutik eramateko diseinatua. Argudiozko kontzepzio hori erretorika deritzonaren erdigunean kokatu izan da beti baina Chaim Perelman eta Olbrechts-Tytecaren lanak argitaratuak izan ondoren, argumentazioaren ikasketak eraberritu ziren eta erretorika berriaren barruan kokatu izan ziren XX. mendearen azken 50 urteetan. Erretorika berri honek diona da konbentzitzeko balio duela gehien bat hizkuntzak, solaskidearengan nolabaiteko eragina izateko.

La lógica es la forma más sencilla de contestar un examen sin haber estudiado…pero hasta de eso carecen muchos.(Sócrates)

Matematiketan eta logikan arrazoiketak ezartzeko eta ondoren egiara heltzeko erabiltzen den tresna arrunt eta erabiliena argudioa da. Argudio bat premisen bilketa da, emandako baldintzak eta ondorio bat. Logika zer den ulertzea zaila da baina jarraian idatzitako aipuak nahiko argi uzten du.

Para poder hablar de estos temas es necesario empezar por explicar que es lógica. Esta palabra proviene del griego “logos” que en su definición etimológica quiere decir tratado pero no es la definición más apropiada. Su traducción ordinaria de los griegos fue: pensamiento, idea, espíritu, razón. El mundo de los pensamientos, de la razón, idea, etc. Esto es “ciencia que estudia los pensamientos en cuanto a sus formas mentales, idea, juicio y raciocinio para facilitar el pensamiento correcto y verdadero.

Logikaren eginkizun guztien artean, argudio bat egia edo gezurra den jakiteko erabili behar diren metodoak eskaintzea da, horrela, egia izanez gero ondorioak zeintzuk diren jakingo dugu. Honi inferentzia deitzen zaio eta erregelak jarraian ikusi ahal den bideoan datoz azaldurik.

Informazio iturri gehiago:

Anuncios

Larunbateko kalimotxoa, igandeko ajea!

Larunbata heldu da, dutxa hartu, lagunak deitu eta kalera irten. Eskuineko eskuan, Eroskiren plastikozko poltsa batean, bi litroko kalimotxo botila bat eta edalontzi bat.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.